2022/05/29
۱۴۰۱ يکشنبه ۸ خرداد
زباله های کرونایی
  • صفر تا صد زباله‌های عفونی و کرونایی

    صفر تا صد زباله‌های عفونی و کرونایی

    نبض تجارت : در این روزها که کادر درمان از قبیل دکتر، پرستار و ... مشغولند و به عنوان قهرمانان وطن نام برده می شوند عده‌ای هم هستند که گمنام و خارج از هیاهوی رسانه‌ای مشغولند. مشغول امحا و دفن زباله‌هایی که از بیماران کرونایی برجا می‌ماند. وظیفه‌ای سخت، دشوار و پرخطر. کارگران پسماند شهرداری هر روز زباله‌های عفونی بیماران کرونایی را از بیمارستان‌ها تحویل می‌گیرند به مرکز پردازش و دفن آرادکوه می برند و زباله‌ها را زیر آفتاب و باران و بوی شدید زباله امحا، آهک ریزی و با خاک رس دفن می‌کنند.